Algemene voorwaarden

Eigenaar van de site

Intellectueel eigendom & auteursrechten

Website: © BistroGarden, alle rechten regeserveerd.
Foto’s & illustraties: © BistroGarden;

De volledige site is onderworpen aan de geldende wetgeving inzake auteursrechten en intellectueel eigendom. Alle teksten, illustraties of andere inhoud worden beschermd door een reproductierecht.

Verwezelijking & hosting

Globule Bleu SPRL
Content management – e-commerce en e-business software – e-commerce pakket, Business to Customers en Business to Business – Web- en intranetontwikkeling – Aangepaste ontwikkeling – Marketingbureau – offline marketing.
Quai Mativa, 62
4020 Liège
TVA : BE0475155191
Mail : info@globulebleu.com
Site : www.globulebleu.com

Web Hosting / Datacenter

Hosting van de website gebeurd door het bedrijf OVH.
SAS au capital de 10 069 020 €
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
Code APE 2620Z
N° TVA : FR 22 424 761 419
Hoofdkantoor : 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France
Tel : +33 899 701 761 – Fax : +33 3 20 20 09 58
Mail : support@ovh.com
Site : www.ovh.com

Gebruiksvoorwaarden

Toegangsvoorwaarden

Elke persoon (hierna de “gebruiker”) die deze site bezoekt (hierna” de site “) wordt verondersteld onvoorwaardelijk akkoord te zijn gegaan met alle gebruiksvoorwaarden van de site gepubliceerd door de eigenaar (hierna “de uitgever”). De site is altijd en overal ter wereld toegankelijk. De gebruiker die verbinding maakt met de website, draagt alleen de verantwoordelijkheid om te voldoen aan de wetten en voorschriften die van kracht zijn in het land waar hij/zij zich bevindt bevindt zich of van waar hij/zij verbinding maakt met de site.

Wijziging van deze gebruiksvoorwaarden, jurisdictie en toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment door de uitgever worden gewijzigd. De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de site en zijn beschikbaar en gepubliceerd op de site en kunnen op elk moment geraadpleegd worden door de gebruiker. Indien bovenstaande bepalingen ongeldig blijken te zijn, dan hebben deze gebruiksvoorwaarden geen effect op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Hoewel alle informatie op de site zorgvuldig is gecontroleerd, kunnen wij geen garantie geven dat de gebruiker stuit op een onnauwkeurigheid. In geen geval kan de uitgever verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid van de informatie en hij/zij niet garanderen dat de gegevens compleet, nauwkeurig of actueel zijn. Alle informatie wordt gegeven onder voorbehoud van wijziging, fout of weglating.

Hoewel alle informatie op de site zorgvuldig is gecontroleerd, kunnen wij geen garantie geven dat de gebruiker stuit op een onnauwkeurigheid. In geen geval kan de uitgever verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid van de informatie en hij/zij niet garanderen dat de gegevens compleet, nauwkeurig of actueel zijn. Alle informatie wordt gegeven onder voorbehoud van wijziging, fout of weglating.

Ten slotte wijst de uitgever alle verantwoordelijkheid af en sluit elke garantie uit in geval van onderbreking of storing van de website. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de gebruiker kan lijden als gevolg van toegang tot de site of het gebruik ervan.

Bescherming van persoonsgegevens en privacybeleid

Verwerking van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens mogen alleen worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de regels met betrekking tot gegevensbeschermingswetgeving.

In sommige gevallen, vooral wanneer de gebruiker persoonlijke gegevens invult en verzendt via bepaalde formulieren op de website, is het mogelijk dat sommige persoonlijke gegevens op de server worden opgeslagen. De uitgever verwerkt de persoonlijke informatie die hij/zij van de gebruiker heeft ontvangen uitsluitend om te reageren op het verzoek van de gebruiker en voor elke toekomstige e-mailcommunicatie die mogelijk voortvloeit uit een mogelijke zakelijke relatie tussen de gebruiker en de uitgever.

De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen op de server worden opgeslagen voor back-up / registratie / statistische doeleinden voor een periode van maximaal 26 maanden, waarna ze automatisch worden verwijderd.

De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden als vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld, ze zullen dus nooit verkocht of doorgegeven worden aan derden zonder voorafgaande toestemming.

De gebruiker heeft het recht om zijn persoonlijke gegevens te bekijken, te corrigeren, bij te werken en aan te vragen op elk gewenst moment door een schriftelijk verzoek naar dit adres te sturen: dataprotection@bistrogarden.be